Uncategorized

Jak zapobiegać przemocy

Nie ulega wątpliwości, że przemoc psychiczna to poważny problem, który dotyczy zarówno dzieci, jak także osób dorosłych. Warto zatem dowiedzieć się jak najwięcej na ten temat, poznając w głównej mierze przyczyny, skutki, jak też sposoby zapobiegania agresywnym zachowaniom.
Przeciwdziałanie przemocy – co należy wiedzieć?
Nie ulega wątpliwości, że ze stuprocentową pewnością jednym z głównych narzędzi do walki z przemocą jest edukacja społeczna, dzięki czemu rodzice, jak również dzieci czy nauczyciele mają okazję zaznajomić się z zagadnieniami dotyczącymi szeroko pojętej przemocy.

Należy pamiętać o tym, że kampanie społeczne takie jak stop przemocy, wiążą się z licznymi korzyściami, przede wszystkim z podniesieniem poziomu wiedzy na dany temat (sprawdź tutaj: przemoc psychiczna). Dzięki takim kampaniom społecznym mamy okazję dowiedzieć się, jak objawia się przemoc domowa, jak zachowują się agresywne osoby, jak też jakie są symptomy ofiar, a więc jesteśmy w stanie reagować i udzielać pomocy, jeśli zachodzi taka konieczność. Warto mieć na uwadze także o tym, że w sieci znajdziemy organizacje społeczne a także fundacje, które udzielają wsparcia np ofiarom przemocy domowej. Szczególnym zagadnieniem w tym temacie jest przemoc psychiczna wobec dziecka, która jak wykazują badania, wiąże się z traumą. Powikłania nieraz są bardzo poważne i dotyczą również dorosłego życia, dlatego tak ważne jest, by nie stać obojętnie z boku, tylko reagować w przypadku, o ile jesteśmy świadkami albo również podejrzewamy przemoc wobec dziecka stosowaną przykładowo w jego rodzinnym domu lub w szkole.

Źródło: przemoc psychiczna.