Uncategorized

Kancelaria komornicza

Wiele ludzi zastanawia się, kto zajmuje się egzekucją długów. Otóż w zgodzie z prawem egzekucją długów para się komornik jaworzno. Jest to funkcjonariusz publiczny, który zazwyczaj funkcjonuje przy Sądzie Rejonowym i tym samym tworzy wszelkie czynności egzekucyjne dotyczące spraw cywilnych.

Komornik – usługi
Musimy posiadać świadomość, że jeżeli już dług nie zostaje skutecznie wyegzekwowany przez pożyczkodawcę albo także firmę windykacyjną, to wówczas rozpoczyna się postępowanie sądowe. A w takim przypadku egzekwowaniem długu zajmuje się kancelaria komornicza jaworzno. Co za tym idzie, do kluczowych czynności, jakie wykonują komornicy, trzeba zaliczyć wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach, które dotyczą roszczeń a także zobowiązań majątkowych, niemniej jednak również niepieniężnych. Dodatkowo, komornicy zajmują się również doręczeniem korespondencji związanej z postępowaniem sądowym dotyczącym roszczeń. Warto być świadomym też o tym, że komornicy Jaworzno wykonują usługi, które obejmują czynności tj.: egzekwowanie długów na podstawie wydawanych przez sądy wyroków, sporządzaniem spisu inwentarza, jak także sporządzaniem protokołów dotyczących stanu faktycznego majątku, doręczaniem zawiadomień, jak także wniosków organizatora licytacji. Zajmują się też nadzorem nad licytacjami. Warto być świadomym, że zarówno prawa, jak też obowiązki komornika sądowego są regulowane za pomocą odpowiednich przepisów prawa. Komornicy w pewien sposób stanowią gwarancję zaprojektowania wyroku wydanego przez sąd, a więc ściągnięcia należności na rzecz wierzyciela.

Sprawdź również informacje na stronie: kancelaria komornicza jaworzno.