Uncategorized

Odszkodowanie po wypadku

Zdarzenia drogowe niekiedy kończą się bardzo przykrymi konsekwencjami, takimi jak złamana ręka i wizyta w szpitalu. Powinniśmy być świadomym, że jak osoby poszkodowane w wyniku zdarzeń drogowych mamy prawo ubiegać się o odszkodowanie, które powinno być wypłacone przez firmę ubezpieczeniową. Odszkodowanie z OC sprawcy powinno być wypłacone w adekwatnej wysokości, tak by wystarczyło na pokrycie strat.

Odszkodowanie z OC sprawcy – co trzeba mieć świadomość tego?
Przede wszystkim musimy zabiegać o to, aby odszkodowanie zostało nam wypłacone w terminie a także w odpowiedniej wysokości, ponieważ częstą praktyką towarzystw ubezpieczeniowych jest zaniżenie wartości wypłaconego osobie poszkodowanej odszkodowania. Pamiętajmy zatem o tym, by zgromadzić odpowiednią dokumentację, która potwierdza poniesione pieniądze na odzyskanie zdrowia, jak też naprawę uszkodzonego mienia czy pojazdu. Odszkodowanie komunikacyjne wypłacane jest OC sprawcy, a więc przez towarzystwo ubezpieczeniowe, z którym sprawca wypadku ma podpisaną umowę na OC. To właśnie ta firma ubezpieczeniowa w zgodzie z prawem zobowiązana jest do wypłacenia zadośćuczynienia lub odszkodowania na rzecz osób poszkodowanych w zajściu drogowym. Warto wspomnieć też o tym, że odzyskanie odszkodowania jest możliwe nawet długo po zdarzeniu drogowym, w zgodzie z obowiązującymi przepisami jest to dosłownie 20 lat. Jeżeli więc na początku nie byliśmy w stanie odzyskać odszkodowania z tytułu wypadku, nadal możemy to zrobić, gromadząc odpowiednią dokumentację.

Zobacz więcej: Odszkodowanie z OC sprawcy.