Uncategorized

Szkoda całkowita – odszkodowanie

Na nieszczęście bardzo często dochodzi do zdarzeń drogowych, w których nie zawiniliśmy i jesteśmy osobami poszkodowanymi. W takiej sytuacji przysługuje nam prawo, ażeby otrzymać odszkodowanie z OC sprawcy. Odszkodowanie za wypadek wypłacane jest przez firmę ubezpieczeniową na bazie poniesionych strat, które obejmują przykładowo powrót do codziennego funkcjonowania, zatem na przykład hospitalizację czy rehabilitację.

Odszkodowanie – w jaki sposób można zyskać?
Głównie każdy z nas powinien uzmysławić sobie, że uzyskiwanie odszkodowania wymaga zgromadzenia niezbędnej dokumentacji, która potwierdza poniesione straty, a więc środki finansowe przeznaczone np na naprawę samochodu albo również na leczenie czy rehabilitację. Należy zatem jak najszybciej przystąpić do gromadzenia adekwatnej dokumentacji, która stanowi bazę ubiegania się o odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej. Warto również zaznaczyć, że szkoda całkowita to sytuacja, w której koszty naprawy uszkodzonego pojazdu przekraczają jego wartość, która szacowana jest na dzień likwidacji tych szkód. Taki rodzaj szkody może być stwierdzony przez firmę ubezpieczeniową, która w zgodzie z panującymi przepisami prawa musi wypłacić odszkodowanie w kwocie pozwalającej na całkowitą naprawę samochodu lub stwierdzić szkodę całkowitą. Odszkodowanie za wypadek możemy zyskać również w sytuacji zdarzeń, które mają miejsce w pracy. W każdym przypadku niezbędne jest zgodę poniesionej straty i środków majątkowych zastosowanych na powrót do zdrowia czy naprawę pojazdu.

Sprawdź tutaj: Odszkodowanie za wypadek.