Uncategorized

Wycena spółki

Profesjonalne firmy oraz biura aktuarialne zajmują się wyceną aktuarialną a także finansową, która jest konieczna w wielu sytuacjach, np wycena firmy niezbędna jest w przypadku dystrybucji przedsiębiorstwa lub również jego kupna. Warto zatem dowiedzieć się znacznie więcej na temat pracy specjalistycznych aktuariuszy.
Wycena aktuarialna – co należy mieć świadomość tego?
Głównie powinno się zaznaczyć, że wycena finansowa a także aktuarialna przeprowadzana jest przez wysoko wyspecjalizowanych pracowników, którzy posiadają szczegółową wiedzę w głównej mierze z zakresu inżynierii finansowej.

Biuro aktuarialne świadczy kompleksowe usługi, które obejmują między innymi działania takie jak wycena spółki, jak także wycena wartości niematerialnych i prawnych, np wycena marki (zobacz więcej: wyceny marki). Jest to także profesjonalna wycena instrumentów majątkowych, wycena znaku towarowego, czy analiza projektów inwestycyjnych. Należy pamiętać także o tym, że wycena aktuarialna dotyczy wyceny rezerw, które mają być przeznaczone na różne świadczenia pracownicze, w głównej mierze tj. odprawy rentowe a także emerytalne, odprawy pośmiertne, jak także świadczenia przeznaczone na nagrody z okazji jubileuszu. Są to też rezerwy na świadczenia medyczne, ekwiwalenty energetyczne czy świadczenia przejazdowe (warto zobaczyć: wycena przedsiębiorstw). Jednak wycena przedsiębiorstw jest konieczna, jeżeli już przeprowadzane jest przykładowo postępowanie upadłościowe albo też likwidacja danego zakładu. Takie wyceny przeprowadza się również w momencie opracowywania strategii podatkowej na najbliższe lata dla danej firmy.

Sprawdź również informacje na stronie: wycena spółki.